03.11.2023

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Δικαιούχοι– Επιλέξιμες Δραστηριότητες: Υπό ίδρυση ή νεοσύστατες τουριστικές επιχειρήσεις στους κλάδους της μεταποίησης, του εμπορίου ή των υπηρεσιών.

Επιλέξιμες δαπάνες (ενδεικτικά): Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος, μηχανήματα – εξοπλισμός – λογισμικό, προβολής και εξωστρέφειας, τεχνικές μελέτες, μεταφορικά μέσα.

Προϋπολογισμός (ανά επενδυτικό σχέδιο): 40.000 – 400.000 ευρώ.

Ποσοστά επιχορήγησης: 45 – 60%.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Λάκης Στροίκος, Νόνα Γκουλέτσου.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=6017   

FacebookXLinkedInEmail